This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Belysning for infrastruktur

Helhetlige belysningsløsninger

Offentlig gatebelysning er viktig for det moderne liv, men det kan forbruke store mengder energi, bidra til lysforurensing og forringe vårt visuelle miljø.

Infrastrukturløsninger krever en helhetlig tilnærming som optimaliserer bruksverdi og energiforbruk samtidig som vi forbedrer våre visuelle omgivelser. Vår strategi har vært brukt i både små og store infrastrukturprosjekter, når vi designer belysning for broer, tunneler og jernbaner og veier.

Våre kunder er vanligvis kommuner og offentlige utviklere. Vi jobber tett sammen med dem for å skape konsepter, teknisk design og planlegge drift og vedlikehold.