This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Næringsmiddel og farmasi

ÅF leverer effektive produksjonsprosesser

Nærings-, farmasøytisk- og medisinsk-teknisk industri styres av stadig strengere regulatoriske regimer med høye krav til kvalitet og dokumentasjon. ÅF har spisskompetanse innen produksjonsprosesser, utstyr, kontroll og validering, og har innarbeidet en metodikk som sikrer tilfredsstillende kvalitet på leveransene.

ÅF er en ledende leverandør innen den globale næringsmiddelindustrien, farmasøytisk industri og medisinskteknisk utstyr. Hvert år gjennomfører vi et betydelig antall prosjekter innen bransjen, hvor vi både tar total og delansvar i prosjektet. Vi leverer løsninger som bidrar til å forbedre livskvaliteten, gi bedre ernæring eller kurere sykdommer til verdens befolkning.

Tverrfaglig kompetanse og leveransekapasitet

ÅF er et globalt ingeniør- og konsulentselskap som har dyktige spesialister innen produksjonsprosesser, utstyr og kontroll, og vi kan tilby akkurat den kompetansen som er viktig for at ditt prosjekt skal bli en suksess. Vi etablerer prosjektteam for å utvikle innovative produkter, prosesser og systemer

ÅF ivaretar også sentrale oppgaver og roller i å utvikle industrien videre gjennom ulike bransjeorganisasjoner innenfor livsvitenskap, næringsmiddel og farmasøytisk industri, som for eksempel ISPE, MEDEA, Sarqua, Barqua, BOTI og ulike industriklynger.