This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Akvakultur

Akvakultur og havbruk har vokst til å bli en av de største eksportnæringene for Norge

Næringen utfordres nå av etiske og biologiske forhold. Forstatt ekspansjon må sikres gjennom en god og bærekraftig tilnærming

ÅF bidrar til å finne løsninger som tilrettelegger for fortsatt vekst og ekspansjon gjennom bærekraftige løsninger. Vi er opptatt av å tenke nytt og sammen med kundene har vi fokus på innovasjon og optimalisering i hvert enkelt oppdrag.

Vi leverer tjenester inn i hele verdikjeden og i alle planfaser, fra fiskemel og fiskeolje til fiskefôr, fra smoltanlegg via matfiskanlegg til slakt og foredling, konsept- og mulighetsstudier, forprosjekt, detaljprosjektering og igangsettelse. ÅF er også partner i EXPOSED, senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som jobber med kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

ÅF leverer følgende tjenester innen akvakultur:

• Prosjekterings- og byggeledelse
• Prosjektering konstruksjon, VA, VVS, elektro og prosess
• Arkitektur
• Mulighetsstudier
• Usikkerhetsanalyser
• Søk- og reguleringsplanprosesser
• Energisparingstiltak
• Miljøanalyser

ÅF leverer følgende løsninger innen akvakultur:

• Landbasert oppdrett
• Sjøanlegg 
• Anlegg for restråstoff
• Vaksineanlegg
• Fôrfabrikk
• Biogassanlegg
• Produksjonslinjer

Referanser