This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosessteknikk

Rådgiving og prosjektering av avanserte prosessanlegg

Produksjonsprosessene til våre kunder er ofte unike fra anlegg til anlegg. Dette krever grunnleggende og avansert kunnskap både i prosessteknologi og prosessdesign.

Prosessteknologi

Prosessteknologi krever at man tar hensyn til kjemiske og fysiske forbindelser siden det danner grunnlaget for beregningen av produksjonsprosessen. Vi tar oss av kjemiske utfordringer i anlegg som syrer og baser og velger rett materialer som tåler fysiske belastninger som f.eks trykk, vacum, varme, kulde osv..Det er også viktig å inkludere kvalitet, miljø, sikkerhet og økonomi i beregningene.

Vi tilbyr blant annet følgende prosessteknologimetoder:

• Prosessmodellering og simulering
• Balanse Beregninger
• Computational Fluid Dynamics (CFD)

Prosesskompetanse

Ekspertise i prosessingeniør er nødvendig i alle faser av investeringsprosjekter og er viktig for å løse problemer som måtte eller kunne oppstå, f.eks i:

• Studier
• Forprosjektering
• Detaljert utforming
• Implementering og oppfølging