This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Økt produktivitet gjennom HMS

Riktig fokus på helse, HMS fører til mer fornøyde medarbeidere, reduser sykefravær og kostnader. Vi bistår våre kunder med å møte kravene i HMS-lovgivningen og anerkjente internasjonale standarder for HMS og arbeidsmiljø.

Vi utfører miljøanalyser og søker og innhenter konsesjoner for industrien og kan hjelpe med å utvikle eller vedlikeholde en bedrifts HMS prosess. Alt etter behov.

Våre HMS/SHA rådgivere arbeider etter nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder. De kan dermed påta seg ansvaret for å ivareta byggherreforskriftene og det ytre miljø på vegne av byggherren.

Vår virksomhet er ISO sertifisert iht. ISO 45001:2018 helse og sikkerhets ledelsessystemer.