This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosjektering

Prosjektering av kraftverk og dammer

ÅF er et av de ledende konsulentselskapene for prosjektering og design av vannkraftverk og dammer. Vi leverer tjenester innenfor prosjektering av kraftverk og dammer i alle faser av prosjektene, fra forstudie til utarbeidelse av forespørsel og detaljprosjektering.

Våre eksperter har lang erfaring og ekspertise innenfor alle relevante tema som regulatoriske forhold, finansielle, tekniske, og sosio-økonomiske forhold.

ÅFs prosjektering utføres av erfarne konsulenter med ekspertise innen alle fagområder som bygg, geoteknikk, hydraulikk, mekanisk og elektro-mekanikk. ÅF er ISO 9001-sertifisert og vår prosjektering er basert på anerkjent metodikk for kvalitetssikring og design review.

• Prosjektering og Value engineering (teknisk-økonomisk optimalisering)
• Hydrologiske, topografiske og geotekniske undersøkelser
• Utarbeidelse av forespørselsdokumenter
• Prosjektering av tunnel og undergrunnsarbeider
• Strukturanalyser og Finite Element-beregninger ved hjelp av state-of-the-art beregningsverktøy
• Detaljprosjektering inkludert BIM
• As-built tegninger