This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosjekt, byggeledelse og idriftsetting

Spisskompetanse i bredden

ÅF er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse og har hatt ansvar for flere av de største landbaserte prosjektene i Norge. Internasjonalt har ÅF har prosjekt- og byggeledelse på mer enn 300 vannkraftverk.

Våre prosjektledere har lang erfaring med oppfølging av prosjekter med fokus på gjennomføring på tid, kvalitet, HMS og kost. Vi har tilgang til en stor base byggeledere som er vant til å være på anlegg og har spesialkompetanse innen betong, byggherreforskriften og HMS.

Med over 100 års erfaring i prosjekter i hele verden, ivaretar ÅF eiernes interesse i prosjektene og sørger for samsvar med tekniske spesifikasjoner, kontraktbetingelser, innkjøp, HMS, fremdrift, kost og kvalitet med byggeprosjekter.

ÅF har eksperter innen alle fagfelt innenfor idriftsetting av kraftverk. Fra overordnet prosjektledelse av idriftsetting til detaljert idriftsetting av alle typer utstyr. ÅFs eksperter utfører også idriftsetting på vegne av utstyrsleverandører.