This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Industry 4.0 Big Data

Digitalisering kan realisere store gevinster

Vannkraften startet digitalisering av anleggene for flere tiår siden. Det er likevel et stort uløst potensiale ved at all tilgjengelig informasjon ikke blir benyttet til tilstandsovervåking, analyse og drift.

Alle har hørt om «Big data», men de færreste har helt klart for seg hva dette kan bety for driften av vannkraftverk. ÅF har omfattende erfaring med bruk av stordata fra landbasert industri og vannkraft. I partnerskap med anerkjente programvareleverandører har vi utviklet velprøvde metoder for analyser av vannkraftverk som er tilgjengelig i dag.

I forbindelse med oppgradering, drift og vedlikehold av kraftverk er det ofte mye tilgjengelig informasjon som ikke tas i bruk. Vi kan identifisere potensialet i datasystemene og vise hvordan man kan hente ut merverdi ved å ta denne informasjonen i bruk.

Med data fra kilder som SCADA-systemene, lokale vern, vedlikeholdssystemer, markedsmessige systemer og excel-ark har vi tilgang til mye informasjon som kan brukes for å effektivisere vedlikehold og skape et objektivt datagrunnlag for å ta riktigere beslutninger.