This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Due dilgence

Due Diligence

ÅF har en lang nasjonal og internasjonal referanseliste for upartisk, pålitelig og konfidensiell due diligence-tjenester for vannkraftprosjekter på vegne av kraftselskaper, investeringsfond, private finansielle institusjoner og utviklere

Vi utfører en rekke oppdrag for ulike investorer i forbindelse med kjøp eller salg av vannkraftverk eller – konsesjoner.

Våre tjenester inkluderer:
• Teknisk due diligence (red-flag, gjenværende levetid, risiko og sikkerhet)
• Økonomisk status
• Miljømessig status og risiko
• Investeringsplaner
• Opplæring