This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Drift og vedlikehold

Hvordan sikre optimal drift og vedlikehold

Vi bistår kraftselskaper med å finne det optimale vedlikholdsnivået gjennom å balansere driftskostnader, reinvesteringer og tilgjengelighet på anleggene.

Å finne riktig nivå på vedlikeholdet kan man sammenligne med vedlikeholdskostnadene og tilgjengeligheten til andre selskaper gjennom en top-down tilnærming, samtidig som man må gå gjennom vedlikeholdsplanene og strategien bottom-up for å finne et riktig nivå.

Vi har utviklet en metodikk for benchmarking av vedlikhold der man enten kan sammenligne kraftverk med andre kraftverk eller sammenligne kraftselskaper med andre kraftselskaper

Drift & vedlikeholdstjenestene inkluderer:
• Gjennomgang av vedlikeholdsstrategier
• Gjennomgang av vedlikeholdsplaner
• Idriftsetting og testing
• Feilsøking
• Systemer for overvåking av dammer
• Benchmarking
• Pålitelighetsanalyser
• Utvikling av etablering av vedlikeholdssystemer for drift av vannkraftverk
• Software for reinvesteringsanalyser basert på sviktmetodikk