This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Damsikkerhet

Manglende fokus på sikkerhet kan resultere i omfattende skader

ÅF har mer enn 100 års erfaring med prosjektering og oppfølging av dammer i hele verden, og har spisskompetanse innen alle aspekter ved damsikkerhet. Våre eksperter innen er godkjent som fagansvarlige i henhold til NVEs regelverk. Vi gjennomfører oppdrag for offentlige og private dameiere i hele Norge.

Våre tjenester inkluderer:
• Prosjektering
• Klassifisering
• Dambruddsbølgeberegninger
• Flomberegninger
• Tilsyn og revurdering av eksisterende dammer
• Utarbeidelse av teknisk plan
• Prosjekt- og byggeledelse ved prosjektgjennomføring
• Instrumentering
• Overvåkingssystemer
• Studier
• Prosjektplanlegging
• Utarbeidelse av forespørselsdokumenter
• GIS: innmålinger, laserskanninger, batymetriske målinger og posisjonsmåling
• Luker og lukehydraulikk
• Redundante styresystemer
• Betongtekniske studier innenfor alkali-kisel, stabilitet, sprekker, frostproblematikk osv.