This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Strategisk rådgivning og lederstøtte

Virksomhetsforståelse, strategi og digital omstilling

Innovasjon og anvendelse av ny teknologi, kompetente medarbeidere, smart organisering og god ledelse er viktige virkemiddel i en digital omstilling hvor hensikten er å møte et økende krav til produktivitet og bærekraft.

Virksomhetsutvikling og digital omstilling omhandler altså mer enn å utvikle, innføre og anvende digitale virkemidler. En digital omstilling fremmer også behov for utvikling av virksomhetens kultur, mellommenneskelig og analytisk kompetanse, lederskap og nye forretningsmodeller. 

Våre rådgivere har bred ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet. De har alle tung kompetanse på ulike områder innen forretningsmodeller, strategisk ledelse, prosessledelse, lederstøtte og gevinstrealisering. Oppgaver som våre rådgivere utfører for våre kunder er typiske innen virksomhetsutvikling og endringsorientert arbeidEnten i form av støtte til leder, eller med direkte gjennomføringsansvar.