This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Endringsledelse

Endringsledelse er prosessen med å ta virksomheten fra dagens til ny organisasjons-virkelighet.

God endringsledelse kjennetegnes ved et planmessig arbeid med forberedelser og etablering av varige endringer, samtidig som medarbeidertilfredshet og produktivitet opprettholdes så mye som mulig.

Mange virksomheter i dag har utfordringer med å ha stabile rammebetingelser. Det er et faktum at vi lever i en verden i endring. Globalisering og endrede markeder, akselererende teknologiutvikling, samt politiske myndigheter er viktige faktorer som endrer våre rammebetingelser. For å møte de, må vi endre vår virksomhet og skape en ny organisasjons-virkelighet. Dette omfatter IT-systemer, arbeidspraksis, samt roller og organisering. Etter vår mening er følgelig endringsledelse kritisk kompetanse i alle virksomheter i dag. 

Endringsprosesser er krevende, og det er noen forutsetninger som er kritiske at er på plass for å kunne lykkes.