This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Campus-og arbeidsplassutforming

Et verktøy for å nå selskapets målsettinger

Hvordan sikre at campus og kontorer har en arkitektur som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø samtidig som de er arealeffektive? Hvordan kan omgivelser, arbeidsplasser og steder være verktøy for å virkeliggjøre en strategi? Det er kjernen i campus- og arbeidsplassutforming.

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye ambisjoner om bærekraft og ressursbruk gjør at vi må tenke nytt om utvikling og utforming av arbeidsplasser. I ÅF har vi Norges sterkeste miljø innen arbeidsplass- og campusutforming.

Våre eksperter jobber tett sammen på tvers av fag i et miljø bestående av arbeidsplasseksperter, strategi- og organisasjonsutviklere, prosessledere, organisasjonspsykologer, planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Arbeidslivet og campus er i utvikling

Mer komplekse oppgaver og utfordringer krever både mer individuell ekspertise og mer tverrfaglig samarbeid. Moderne arbeidsplasser må være tilpasningsdyktige og legge til rette for nye praksiser. Vi er opptatt av at bedriftene må tenke på nye arbeidsplasser som organisasjonsutvikling og som et verktøy for å nå sine målsetninger. Samtidig skal omgivelsene være gode for medarbeiderne som skal bruke dem.

Når det gjelder campusutforming ser vi nye læringsformer, dannelse av tverrfaglige forskningssenter, behov for ulike møteplasser og nye samarbeidsformer med samfunnet rundt campus. Campusutforming handler om å forstå hvordan vi utvikler undervisning og forskning og hvordan campus kan være et virkemiddel i den utviklingen.

Våre tjenester innen campus- og arbeidsplassutforming inkluderer:

  • Strategi
  • Kartlegging og analyse
  • Brukermedvirkning
  • Endrings- og prosessledelse
  • Programmering
  • Tjenestedesign
  • Støtte til iverksetting

Referanser