This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Yara Porsgrunn

Kapasitetsøkning for gjødselfabrikk

Vi leverer tjenester til Yara Porsgrunn ifm kapasitetsøkningsprosjektet for gjødselfabrikken i Norge

Yara International startet utvidelsen av sitt kunstgjødselkompleks i Porsgrunn i januar 2015. Komplekset er lokalisert på Herøya industriområde, ca. 140 km sørvest for Oslo, og dekker et areal på omtrent 1,5 km2.

NPK (nitrogen,fosfor, kalium) og kalsiumnitrat er viktige råvarer for Yaras produktutvalg av gjødsel, og ved hjelp av dem produseres merverdi for sluttbrukerne. Utvidelser og endringer foretas både i de nåværende NKP2- og NKP3-fabrikkene og i kalsiumnitratfabrikken, for at det skal bli mulig å oppnå den planlagte kapasitetsøkningen.

Dessuten er det behov for mer lagringsplass.

Ved gjennomføringen av prosjektet benytter Yara seg av diverse tjenester fra oss. Disse tjenestene omfatter bruk av våre prosjekteringsverktøy og systemer, inkludert håndtering av disse, samt innleie av folk som inngår i Yara’s prosjektteam, spesielt innenfor områdene prosjektering og innkjøp.