This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_ullerntunet_1280x456px.jpg
Referanse

Ullerntunet bo- og behandlingssenter

Ullerntunet bo- og behandlingssenter er Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem. ÅF har fulgt bo- og behandlingssenteret fra skissefase til ferdig bygg.

Oppdraget fra Omsorgsbygg var å rehabilitere den eksisterende verneverdige hovedbygningen fra 1924, rive de to sidefløyene og bygge de opp igjen.

ÅF har gjennomført reguleringsplan og mulighetsstudie sammen med arkitektkontoret vårt, tegn_3 og har også hatt ansvar for totalrådgivning og byggeledelse.

Fokus har vært på å skape funksjonelle og miljøvennlige løsninger med høy kvalitet for å redusere driftskostnadene.

Et godt sted å bo

Ullerntunet bo- og behandlingssenter ble satt i drift i januar 2017, og inneholder 144 sykehjemsplasser, seniorsenter og dagsenteret Hjørnesteinen.  Det har blitt et godt sted å bo for beboerne og et bra sted å jobbe.

Uteområdet har blitt et attraktivt og trygt oppholdssted og er anlagt med turstier gjennom området, sitteplasser, sansehage og regnbed.

BREEAM-NOR Excellent

Målet var å bygge et BREEAM-NOR Very Good miljøsertifisert prosjekt, men underveis ble målsettingen et hakk mer ambisiøst og bygget ble overlevert med BREEAM-Excellent klassifisering. Det ligger nøye planlegging bak et slikt resultat.

 

Mer av samme emne

Vis mer