This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

TveitSkole1280x456.jpg
Referanse

Tveit skole

Tveit barneskole utenfor Bergen skal utbygges fra en kapasitet på 300 til 600 elever. Skolen skal utvides, rehabiliteres og bygges om med høyt fokus på inneklima og til bruk og glede for lokalsamfunnet så vel som skolen.

Fokus på inneklima og miljøvennlig oppvarming

ÅF har sammen med vårt arkitektkontor tegn_3 utført detaljprosjektering med anbudsunderlag for generalentreprise for den nye skolen.

Skolen vil få et nybygg på fire etasjer, hvor skolens hovedinngang er lagt til nybyggets 1.etasje. En bred trapp knytter de to nederste etasjene sammen og inneholder kantine, bibliotek, undervisningskjøkken og musikkrom i tilknytning til flerbrukshallen. Arealene skal kunne brukes av nærmiljøet i tillegg til skolen.

Nybygget knyttes sammen med eksisterende skoleanlegg med et mellombygg. Eksisterende arealer skal også ombygges og tilpasses. Det nye bygget og deler av eksisterende bygg utføres med høyt fokus på inneklima og skolen skal varmes opp via miljøvennlige energibrønner.

Stor høydeforskjell på tomta

Skolen ligger på toppen av en ås der tomten har en høydeforskjell på hele 29 meter. Det nye skolebygget tar opp store deler av høydeforskjellen på tomten, men for å få uterommet universelt utformet er det tilrettelagt med ramper, trapper og murer mellom skolegårdens ulike nivåer og soner. Lekearealene er soneinndelt for småskole, mellomtrinn og de eldste elevene.

Store deler av skolegården består av urørt skog som byr på et spennende lekeareal og oppholdssted i tillegg til kunstgressbane, lekeapparater, sittegrupper og akebakke vinterstid ned mot Stemmevann.

Bedre skolevei

I tillegg til prosjektering av nybygg, ombygging av to eksisterende skolebygg og utomhusarealer, skal Kollevågvegen, som er eksisterende kommunal adkomstvei til skolen, og nærområdet utvides og bygges om for å få en sikrere skolevei og bedre forholdene for gående og kjørende.

Prosjektet er per 2017 under utførelse i generalentreprise med Veidekke som entreprenør hvor ÅF bistår med oppfølging i byggetid.