This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

TillerBannerBig.jpg
Referanse

Tiller VGS

Tiller VGS skal være et senter for kreativitet, tverrfaglig kunnskapsdeling, kultur og felleskap.

Dette er en stor og spennende jobb for ÅF Engineering, som leverer alle ingeniørfagene, i tillegg til prosjekteringsledelse.

Ved siden av å være en fremtidsrettet videregående skole skal Tiller også være et møtested for det lokale nærmiljøet – både i og utenfor skoletid. Attraktive utearealer, bibliotek, kafé, auditorium og flerbrukshall med treningsfasiliteter vil styrke bydelens idretts- og kulturtilbud. Bygget vil også romme tannklinikk og andre tjenestetilbud for bydelens befolkning.

Den nye skolen vil gi plass til 800 elever, og det er også planlagt for en eventuell fremtidig utvidelse.

En vesentlig del av prosjektet er ombygging av eksisterende skolebygg, mens flerbrukshallen i vest og volumet med undervisningsarealer i øst representerer nybygg.

Høye miljøambisjoner

Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er i seg selv et viktig bidrag i å oppfylle miljømålene. Den dominerende bruken av tre, både på utvendige og innvendige flater og i bærende konstruksjoner i nybyggarealene, vil skape en oppsiktsvekkende bygning som understreker skolens miljøaspekt. For å oppnå kommunens ambisiøse energikrav er det planlagt solcellepaneler og solfangere på tak for produksjon av lokal energi. Et viktig grep for å ivareta kjølebehovet i bygget er hybrid ventilasjon.

Mer av samme emne

Vis mer