This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_SykehusetOstfold_1280x456px.jpg
Referanse

Nye Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold har blitt rangert på nivå 6 på HIMMS-skalaen. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus var en viktig bidragsyter til å få på plass alle grunnleggende fagsystemer og underliggende infrastruktur. ÅF bidro sterkt i realisering av IKT prosjektet.

Moderne og effektivt sykehus

ÅF hadde over 20 konsulenter og fagspesialister inne på IKT-delprosjektet under PNØ prosjektet. ÅF hadde de fleste sentrale rollene i prosjektledelsen og styringen av prosjektet. Prosjektet har levert et av mange nye og oppgraderte fagsystemer som er godt integrert. Helt nye og smarte IKT-løsninger med fokus på at informasjonen må være tilgjengelig i sanntid og på mobile enheter gjør at Sykehuset Østfold fortsatt er et av landets mest moderne og effektive sykehus.

Et omfattende og helhetlig IKT-prosjekt

IKT-prosjektet hadde ansvaret for å etablere IKT-systemer og -infrastruktur i det nye sykehuset, innenfor prosjektrammer på rundt flere hundre millioner. Prosjektet inkluderte utarbeidelse av IKT-strategi, IKT-plan, kravutarbeidelse, offentlig anskaffelse, leverandøroppfølging, testing og idriftsettelse. Prosjektet tok over store IKT-programmer i Helse Sør Øst, blant annet regional lab- og –ERP programmet, underveis i prosjektperioden. Over 25 IKT delprosjekter la grunnlaget for en solid og helhetlig IKT-løsning for sykehuset.

Åpnet som avtalt

IKT-prosjektet åpnet etter planen 2. november 2016. Siden da har Sykehuset Østfold vært et sykehus med få eller ingen barnesykdommer og ligger helt i forkant av IKT-løsninger for sykehus. Dette bli muliggjort gjennom et tett samarbeid med sykehusets brukere og Sykehuspartner underveis. Et omfattende arkitekturprosjekt med beskrivelse av arbeidsprosesser, informasjonsflyt, systemstøtte og integrasjoner er også en del av IKT-leveransen.