This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Sorgenfri Pumpestasjon

Vi har prosjektert den nye pumpestasjonen på Sorgenfri i Halden Kommune. Pumpestasjonen ble nominert til byggeskikkprisen i 2016 og fikk hederlig omtale. Juryen mente prosjektet var et godt forbilde som viser at også kommunaltekniske bygninger kan ha en utradisjonell utforming.

Sorgenfri pumpestasjon er plassert langs hovedinnfartsåren til Halden og  på grunn av den sentrale plasseringen har fokuset på det arkitektoniske vært viktig. Vi har sammen med Kontur utarbeidet en utradisjonell og moderne pumpestasjon som kombinerer design og et teknisk bygg på en ny måte. Bruken av glass har vært viktig for å gi forbipasserende et innsyn i og en bedre forståelse for denne typen infrastruktur.

Stasjonen er en sentral enhet i avløpssystemet til Halden kommune og pumper avløp fra den vestlige siden av Halden til Remmen renseanlegg. Den nye pumpestasjonen består av betongstøpt sandfangkum, pumpesump og maskinrom for tørroppstilte pumper med overbygg i glass og betong

Mer av samme emne