This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Ronvikjordene_1280x456px.jpg
Referanse

Rønvikjordene i Bodø - et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge

Rønvikjordene i Bodø skal transformeres til en helt ny bydel. Bodø er en av landets raskest voksende byer og har en målsetting om å bli verdens smarteste by.

Ifølge prognosene vil Bodø vokse opp mot 35 % i løpet av en generasjon. En slik vekst vil stille høye krav til hvordan byen utvikles. Bodø har realisert flere viktige prosjekter i bykjernen, som bl.a. Kulturkvartalet.
Når nå prinsippene for videre vekst fastlegges har Rønvikjordene en strategisk viktig posisjon som forbindelse til både eksisterende rekreasjonsområde og ny by når dagens flyplass relokaliseres.

Urbant utviklingskonsept

Arkitektkontoret vårt tegn_3 har fått i oppdrag å lage et forslag til et urbant utviklingskonsept for Rønvikjordene. Oppdraget er en del av en konkurranse hvor det foretrukne forslaget vil bli videreført som en områdereguleringsplan for området.

Vårt forslag utforsker mulighetene for å lage et «blågrønt» byområde der urbant jordbruk, overvannshåndtering, grønn mobilitet og livskvalitet kobles med klassiske urbane strukturer og kvaliteter. Målet er at folk skal ønske å flytte til Bodø fordi det er stedet de mest av alt vil å flytte til, ikke fordi de må.

Våre samarbeidspartnere er SLA landskapsarkitekter, Norsk landbruksrådgivning, Ecofact og Scansurvey.