This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_regjerningskvartaletRom-funksjon_1280x456px.jpg
Referanse

Rom- og funksjonsprogram for fremtidens regjeringskvartal

Arbeidsformer er i stadig endring og det skjer en rivende utvikling både i bruk av teknologi, organisering og ikke minst fysisk utforming av arbeidsplasser. Vi har vært med på å utforme rom- og funksjonsprogrammet for fremtidens regjeringskvartal som skal sikre departementene gode og funksjonelle arbeidsforhold og utvikling over tid.

Arbeidsplasskonsept for 5700 arbeidsplasser

Rom- og funksjonsprogrammet er basert på aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept, som ivaretar den store variasjonen i aktivitetsmønstre til brukergruppene Konseptet gir en anbefaling for utforming av arbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet.

ÅFs arkitektkontor tegn_3 og Rambøll har levert rom- og funksjonsprogrammet. tegn_3 har vært faglig ansvarlig for utformingen av arbeidsplasskonsept for 5700 arbeidsplasser som nå satt som standard i staten.

Rom- og funksjonsprogrammet er grundig og gjennomarbeidet. Arbeidsplasskonseptet er utviklet og forankret gjennom flere kartleggings- og utforskingsaktiviteter. Kartleggingsarbeidet har blant annet vært registrering av tilstedeværelse i departementene, spørreundersøkelser og befaringer. Utforsking av arbeidsplasskonsept er gjort gjennom litteraturstudier, visjonsverksted, fremtidsverksted med eksperter, referansebesøk, pilotering og ikke minst arealstudier.

Morgendagens behov

Det er lagt opp til deling av areal, og dette gir rom for varierte arbeidsplasser med individuell valgfrihet og organisasjonsmessige tilpassinger. Ut ifra både miljøhensyn og kostnader er det viktig med fleksibel og arealeffektiv bruk av kvadratmeterne i regjeringskvartalet.

- Det aktivitetsbaserte arbeidsplasskonseptet gir stor grad av fleksibilitet for endring av oppgaver og arbeidsformer for så vel ansatte som avdelinger og departement. Dette rom- og funksjonsprogrammet vil imøtekomme ulike brukerbehov og utvikling over tid, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.