This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_powerhouse_1280x456px.jpg
Referanse

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia blir verdens nordligste og råeste plusshus. Bygget tøyer grensene for plusshus og skal sette en ny standard for fremtidsrettede næringsbygg.

Et plusshus er et bygg som produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og rive bygget. ÅF skal sammen med byggherre Entra utvikle verdens råeste plusshus fra ide til ferdig utviklet totalentrepriseavtale. I byggefasen er ÅF byggherreombud, og følger opp entreprenør i forhold til kostnad, kvalitet og fremdrift. Senere i prosjektet vil ÅF bistå med leietakerprosesser og leietakerkontrahering. 

Verdens råeste plusshus

Trenden i samfunnet og for næringsbygg spesielt er at bærekraftige og miljøvennlige bygg er mer attraktive enn konvensjonelle bygg. Powerhouse er ekstremvarianten av et miljøvennlig bygg, der en rekke innovative energiløsninger og andre tiltak til sammen gir et bygg som i sin levetid produserer mer energi enn det bruker. Prosjektet ligger helt i front for ÅFs etter hvert lange erfaring med ledelse av bærekraftige byggeprosesser, og utvikling og oppføring av miljøvennlige bygg. Powerhouse ferdigstilles i 2019.