This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Portalen_1280x456px.jpg
Referanse

Portalen Lillestrøm - et topp moderne bygg

Lillestrøm har blitt et knutepunkt og en innfallsport til Stor-Oslo. På en av byens mest attraktive tomter ved togstasjonen kommer Portalen Lillestrøm, som tilbyr topp moderne lokaler til kontor, næringslokaler, boliger og hotell.

Bebyggelsen er utformet i dynamiske former med skråtak begrunnet i ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen og kan også fungere som solenergifanger.

Mål om miljøsertifisering

Portalen blir et fremtidsrettet og energivennlig kontorbygg på ti etasjer. Bebyggelsen får et hotell med 220 rom og konferansefasiliteter, 144 leiligheter og forretningslokaler på ca. 4 000 m2. I underetasjen blir det parkeringskjeller med 248 parkeringsplasser.

Prefabrikkerte betongelementer i råbygget skal bidra til å redusere miljøbelastningene og målet er å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Very good.

Komplett byggeteknisk prosjektering

ÅF gjennomførte komplett byggeteknisk prosjektering av plass-støpte konstruksjoner med tilhørende stålkonstruksjoner og fundamentering. Alle konstruksjoner er pelefundamentert til fjell.

ÅF har også bistått i forprosjektfasen med utviklingen av bæresystem og stabilitet-/jordskjelvsanalyser for bygningsmassen.