This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Oslo lufthavn kommersielle arealer

Ingen reiser til en flyplass for å handle men de fleste har tid eller behov til å kjøpe noe de trenger på veien. Oslo lufthavn har klart å skape unike og gode shopping opplevelser i det som beskrives som ett av Norges travleste shoppingsenter.

Den kommersielle virksomheten står for en betydelig inntekt for Oslo Lufthavn og inneholder Europas største tax-free butikk, forretninger, kafeer og restauranter.

For mange er det også den første opplevelsen av Norge. Skandinavisk design og valg av konsepter har derfor vært viktige forutsetninger for å skape en god velkomst og kjøpelyst. 

Norges største byggeprosjekt

Utbyggingen startet i 2011 med en totalkostnadsramme på 14 000 MNOK. ÅF Advansia ble engasjert til å lede utbyggingen på vegne av Avinor, og har levert komplett prosjektorganisasjon til det som er  Norges største byggeprosjekt i de senere årene.
Utvidelsen omfatter totalt 141.000 kvadratmeter, hvorav 20.000 av disse kvadratmeterne inneholder butikker og serveringssteder. Shoppingsenteret ble ferdigstilt i en hektisk byggeperiode helt opp mot offisiell åpning av Oslo lufthavn 27. April 2017.

Full drift under utbygging

Det var viktig å gi de reisende en god totalopplevelse av hele flyplassen under utbyggingen. Utbyggingen og ombyggingen foregikk parallelt med en flyplass i full drift, uten at byggearbeidene påvirket regulær drift. Denne suksessen er et resultat av ett tett samarbeid med kunden og de operative delene av flyplassen.

Miljøsertifiseringen BREEAM Excellent

Avinor Oslo Lufthavn oppnådde BREEAM Excellent, og ble den første flyplass i verden med så høy karakter i BREEAM-systemet. De kommersielle arealene er bygget som passivhus og har en reduksjon i energibruk på 50 prosent sammenlignet med eksisterende bygningsmasse.