This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Oslobussterminal2_1280x456px.jpg
Referanse

Oslo bussterminal - en destinasjon

Oslo bussterminal skal få et etterlengtet ansiktsløft og oppgraderes til en moderne, trygg og attraktiv bussterminal. Den skal bli lysere, få mer luft og plass, tilby en bedre kundeopplevelse og leve i minst ti år til.

Oslo bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge med 50 000 reisende til og fra hver eneste dag. Trafikken vil i følge Akershus kollektivterminaler øke med 25% frem mot 2030.

Oslo bussterminal er for mange tilreisende det første møtet med hovedstaden, men den har dessverre ikke et godt renommè i dag. Forholdene for de reisende er trange og kummerlige og bussterminalen er for mange et sted man helst unngår.

Nå skal terminalen totalforvandles for å tilby brukerne en hyggeligere reiseopplevelse og håndtere dagens og fremtidens trafikk på en bedre måte.

Vårt arkitektkontor tegn_3 har hatt en sentral rolle både i skisseprosjektet og i forprosjektet hvor de har hatt ansvar for prosjektledelse, arkitektur og urban design. ÅF leverer lysdesign.

Unikt tverrfaglig samarbeid

Et unikt tverrfaglig samarbeid mellom tegn_3, ÅF, Designit og flere strategiske samarbeidspartnere har ført til en helhetlig løsning på arkitektur, lysdesign, merkevare og tjenestedesign som løfter Oslo bussterminal til en destinasjon.

Brukeren har vært i fokus og gjennom workshoper, brukerundersøkelser og grundig kartlegging fikk prosjektet innsikt på hva de faktiske utfordringene og behovene er.

Lys og attraktiv bussterminal med ny merkevare

Bussterminalen blir transformert og vil oppleves som lysere og mer attraktiv. Belysning, tilgang, tydelig skilting og økt aktivitet vil koble bussterminalen til byen og være med på å gjøre området tryggere.

Det er utviklet og lansert en ny merkevare for Oslo bussterminal, OBT. Denne blir viktig for å skape stolthet til arbeidsplassen og bygge renomméet til Oslo bussterminal som en unik merkevare, ikke bare nok en busstasjon.

Etter planen starter arbeidet med å renovere Oslo bussterminal første kvartal i 2018 og skal stå ferdig før sommeren 2019.