This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_tine_1280x456px.jpg
Referanse

Nytt TINE meieri Bergen

ÅF er med på laget når TINE bygger Norges mest moderne og fremtidsrettede meieri på Flesland.

Oppgaven består av planlegging og bygging av nytt meieri med bygg, prosessteknikk og logistikkløsninger. Meieriet som er under oppføring vil få et samlet areal på 20.000 m2 og et areal på 73 mål rundt bygget som tilrettelegges for logistikk. 

Norges mest moderne meieri

Det nye meieriet skal ta imot melk fra Hordaland og Sogn og Fjordane, og forsyne hele Bergensregionen med melk og fløte. Prosjektet er en av de største satsingene til TINE. Det nye meieriet blir teknologisk ledende, med optimale produksjonsprosesser og logistikkløsninger. 

Anlegget får solceller på taket, ladeplasser for el-biler og man tar også høyde for at fremtidens melkedistribusjon blir gjort med el-drevne tankbiler.

I tillegg vektlegges fremtidsrettede løsninger som sikrer et godt arbeidsmiljø, miljøvennlig produksjon og energieffektivitet.