This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Nidarohallen_1280x456px.jpg
Referanse

Nye Nidarøhallen

Midt i Trondheim skal ÅF være med på utvikling og bygging av den nye storstua og arrangementsarenaen i Trøndelag

Den nye Nidarøhallen blir en stor hall med flere bruksområder som Trondheim Spektrum og ÅF er i gang med. Prosjektet får stor oppmerksomhet både i media og lokalt fra naboer og fremtidige brukere.

Allsidig arrangementsanlegg

Trondheims nye storstue skal inneholde et breddeidrettsanlegg med hele 9 hallflater i ett og samme anlegg. En av disse flatene blir Norges mest moderne storkamparena med kapasitet på 8000 tilskuere. Som konsertarena skal anlegget kunne ta opptil 12.000 tilskuere. Anlegget skal være oppdatert og topp moderne for messearrangementer.

ÅFs oppgaver

ÅF står for utvikling av anlegg, prosjektledelse og SHA-rådgiving på vegne av Trondheim Spektrum. I tillegg utføres det koordineringsarbeid mot kommunale prosjekter i gaten som leder inn til anlegget. Informasjon og håndtering av prosjektet opp mot nabolaget er også del av ÅFs rolle.