This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_NTNUcampus_1280x456px.jpg
Referanse

NTNU campusutvikling - fremtidens campus

NTNU skal i tidsrommet 2016-2025 samle campus i Trondheim rundt Gløshaugen. De skal utvikle de fysiske rammene for internasjonalt fremragende undervisning, forskning, innovasjon og formidling ved å skape gode møteplasser, fremtidsrettede rom for arbeid og læring og realisere campus NTNU som en utviklingsarena og et laboratorium.

Arkitektkontoret vårt tegn_3 har i nært og godt samarbeid med NTNU utviklet visjon, lagt rammene for brukerinvolvering og deltatt i utforming av lokaliseringsstrategi. tegn_3 hadde i tillegg prosjektledelse for fysisk plan sammen med WSP. Dette gikk parallelt med prosjektet Kartlegging og konseptutvikling for rom- og funksjonsprogram som tegn_3 vant i 2016.

Kartlegging og konseptutvikling

tegn_3 har samlet kunnskap om organisasjonen som den var, om hvordan ansatte, studenter og andre brukte rommene og områdene samt hvilke behov og ønsker gruppene hadde. Dette prosjektet pågikk ut 2017 og har blitt brukt til å planlegge hva en fremtidig campus skal inneholde.

Resultatet fra delprosjektet Kartlegging og konseptutvikling inngår sammen med delprosjektene for Fysisk plan og faglig lokalisering i masterplan for samlet campus for NTNU i Trondheim.