This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

NMBU_Urbygningen1280x456.jpg
Referanse

NBMU Urbygningen

ÅF har prosjektert rehabilitering av den fredede Urbygningen på Campus Ås, slik at bygningen nå fremstår som da den var ny i 1901. Urbygningen har fått en høy teknisk standard og tilfredsstiller dagens krav til tilgjengelighet, brannsikkerhet og inneklima

ÅF har bistått med brann- og elektrorådgivning i alle faser av prosjektet i tillegg til rollen som byggeledelse.

Urbygningen ligger med hovedfasaden mot riksveien og hovedinnkjøringen til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Bygningen sto ferdig i 1901 og har fire etasjer i tillegg til kjeller.

Fredet bygning gjort om til undervisningsbygg

Urbygningen er fredet av Riksantikvaren. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor mv. Fast inventar som skap, ovner mv. er fredet som del av interiøret. 

Som en del av rehabiliteringen var oppgaven også å transformere Urbygningen til et generelt undervisningsbygg, i all hovedsak med undervisningsrom og grupperom for studentene. Det krever at moderne løsninger og tekniske krav ivaretas samtidig som bygningens opprinnelige stil opprettholdes.

Undervisningsrommene har fått moderne AV-utstyr, og diskret belysning. I noen rom er det lagt til rette for fjernundervisning, slik at studenter i inn- og utland kan følge undervisningen direkte. Urbygningen har fått en rik kunstnerisk utsmykking som også fungerer som akustiske elementer som demper støy.

Bilde: Ivan Brodey / Statsbygg