This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Munkerud Miljøbarnehage

Denne lille men store barnehagen er litt annerledes. Fra anskaffelsesmetode, via byggemetode, til helhetlig driftsstrategi og brukerinvolvering, skiller den seg ut fra det man er vant til.

Byggemetoden gjør at prosjektet gjennomføres raskere og med økt kvalitet og høyt fokus på bærekraft gjør barnehagen til et godt sted å være både ansatt og barn i. Barnehagen, både i byggeperiode og driftsfase, vil bidra til å oppnå Oslo kommunes miljømål.

Industrialisert byggeprosess

Totalentreprenøren, Control AS, ble kontrahert i desember 2017, og har arbeidet med en stram fremdriftsplan i hele prosjektløpet. Deres konsept er å levere høy kvalitet, til rett tid, med en helhetlig tanke vedr. energiløsning, inneklima og brukervennlighet. Mye av montasjen har blitt gjort på forhånd deres verksted. Dette har vært gunstig på flere områder:

 • Mye raskere gjennomføring på byggeplass
 • Økt kvalitet på sluttproduktet
 • Redusere fare for fuktskader underveis i byggeperioden
 • Redusert antallet vareleveranser til byggeplassen

Nabovennlig byggeplass

Byggeaktiviteten på byggeplass er betraktelig kortet ned, og dette har vært meget gunstig for oppdragsgiver, entreprenør og naboene. Byggeprosessen kan sies å være mer nabovennlig pga. den raske montasjetiden, samt at maissivtremontering og prefabrikasjonen bidrar til redusert støy, støv, trafikk og forurensing. I tillegg er dette en fossilfri byggeplass med 100% avfallsgjenvinning i byggefasen. Avfall fra produksjonen på byggeplass reduseres med 80% sammenlignet med tilsvarende prosjekter på samme størrelse.

Inneklima i verdensklasse

For å nå OBY sin målsetning om inneklima i verdensklasse er både ytter- og innervegger av massivtre. Treets termiske egenskaper lagrer både fukt og varme, og sørger for stabil temperatur og fuktighet gjennom hele året. Varmelagringsevnen gjør at man kan sjokklufte fordi varmen sitter i veggene. Det gjør også at innetemperaturen kan være litt lavere enn normalt.

Store vindusflater sikrer både utsyn og dagslystilgang. Vinduene brukes også til å ta inn solenergi, og denne varmen lagres i veggene. På denne måten reduseres behovet for oppvarming noe som både er miljøvennlig og kostnadseffektivt.

De innovative løsningene

 • Totalentreprenør anskaffet med Best Value Procurement – prinsippene følges også i gjennomføringsfasen*
 • Det bygges i massivtre uten isolasjon i yttervegger (34 cm tykke vegger)
 • Ekstraordinær lav energiramme: 70 kWh/m2 pr år (krav i TEK17 er 135 kwh/m2 pr år!)
 • Prosjektet styrer mot 90% reduksjon av CO2-ustlipp for prosjektet ift. tilsvarende prosjekter
 • Solceller på tak, energibrønner og grønne tak
 • Elektrokromme glass for solavskjerming
 • Utradisjonelt ventilasjonsanlegg – desentralisert anlegg /hybridanlegg

Bærekraft i fokus

Munkerud Miljøbarnehage er dimensjonert for 108 barn og 22 ansatte, og bærekraftstankegang og livsløpsperspektivet er gjennomgående for både prosjektet og driften. Barnehagen får bla. et eget markkomposteringsrom der alt matavfall blir omdannet til matjord, som da vil bli brukes i drivhus og temahusene. Barnehagen, og de ansattes, sitt ansvar i å forme fremtidens innbyggere vil bli godt ivaretatt i en barnehage der man bla. lærer seg om kretsløp og hvilke verdier som ligger i matavfall. 

* BVP-prosjekt
Totalentreprenøren er anskaffet etter Best Value Procurement-metoden (BVP), som er velkjent i bla. Nederland. De siste årene har Difi gjennomført ca. 10 pilotprosjekter med anskaffelser iht. BVP-prinsippene, og Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) sitt prosjekt Munkerud Miljøbarnehage, er et av disse. ÅF Advansia er har prosjekt- og byggeledelse på begge OBY sine BVP-prosjekter.

Mer av samme emne

Vis mer