This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Loftenesbrui_1280x456px.jpg
Referanse

Loftenesbrui

Nye Loftesnes bru i Sogndal er et av de største bruprosjektene i Norge i dag. Brua krysser sundet mellom Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden og erstatter den gamle brua som binder sammen Loftesnes og Nestangen. Lokalsamfunnet får et elegant, nytt landemerke når ny bru ferdigstilles og åpnes sommeren 2018.

Den gamle brua over Loftesnessundet ble bygget i 1958, og var smalere med krappere kurvatur enn dagens krav til veistandard. Den nye brua får et moderne uttrykk men gir likevel assosiasjoner mot den gamle brua.

ÅF har hatt ansvar for prosjektering av ny bru med oppfølging i byggetid, og arkitektkontoret vårt tegn_3 har vært involvert i brudesign og landskapsarkitektur.

Nettverksbuebru

Bruas hovedspenn er utformet som en nettverksbue og denne er båret av to balanserende sidespenn fundamentert på pæler. I tillegg til en bredere og mer oversiktlig vei, vil den nye brua gjøre det tryggere og lettere for myke trafikanter å komme seg over sundet på adskilt gang- og sykkelsti. Den gamle brua hadde kun smale fortau for fotgjengere. Den nye brua vil få et rekkverk med innebygget LED-lys som skal lyse opp kjørebanene, samt også gang- og sykkelvegen. Nede på fundamentene skal det plasseres kunstlys som skal lyse opp brua samt også nede på midtseksjonen som skal lyse opp buen.

Ny rundkjøring og landskapsområde

Dagens kryss på Nestangen skal erstattes og utformes som en rundkjøring. Rundkjøringen er utformet som en delvis utkraget plate for å ta vare på og forbedre en eksisterende fjordsti under brua. Dette er det minst arealkrevende alternativet og det får trafikantene til å sette ned farten.

På Loftesnes skal det i tillegg bygges et nytt landskapsområde for å få plass til ny bru og veg. Her har tegn_3 stått for landskapsarkitekturen.