This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_norcem_1280x456px.jpg
Referanse

Karbonfangst hos Norcem

På vegne av Norcem Heidelberg leder ÅF konseptstudie og forprosjekt for et demonstrasjonsanlegg for karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Karbonfangstanlegget i Brevik  vil bidra til Norcems visjon om nullutslipp av karbon fra betongprodukter sett over et livsløpsperspektiv.

Dette er ett av de to karbonfangstprosjektene Regjeringen prioriterer og er med på å oppfylle Norge sine klimaforpliktelser i henhold til Paris avtalen.