This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Institutt for energiteknikk

For Institutt for Energiteknikk (IFE) bistår ÅF både med å legge ned og bygge opp deler av virksomheten. Viktige stikkord er god planlegging, kvalitetssikring og sikkerhet.

Nedbygging av reaktorer

Institutt for Energiteknikk (IFE) har gjennom mange år gjennomført blant annet omfattende programmer for forskning på radioaktive materialer og anvendelse av disse.  Nå er tiden kommet for å følge opp politiske beslutninger om nedlegging av deler av virksomheten.

Nedbygging (dekommisjonering) av reaktorene i Halden og på Kjeller er et omfattende og langvarig arbeide med flere parallelle prosjekter. ÅF Advansia bistår IFE med prosjektledelse og støttetjenester innen planlegging, kvalitetssikring og sikkerhet.

Utvidelse av produksjonskapasitet av kreftmedisin

IFE har også som en del av sin virksomhet en Isotop-enhet som produserer kreftmedisin (Radiofarmaka). Dette foregår i samarbeid med store internasjonale farmasiselskap som eier og distribuerer produktene laget hos IFE.

ÅF Advansia har prosjekt og byggeledelsen for utvidelse av produksjonskapasitet.

Mer av samme emne

Vis mer