This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_oslolufthavnIKT1_1280x456px.jpg
Referanse

IKT-systemer Oslo lufthavn

Avanserte IKT-systemer er avgjørende for at Oslo lufthavn er en av Europas mest moderne flyplasser.

Høy kompleksitet

Utbyggingen av Oslo lufthavn foregikk over en periode på 6,5 år, og hele tiden mens flyplassen var i full drift. Oslo lufthavn ble tre ganger i løpet av byggeperioden kåret til Europas mest punktlige lufthavn.

I den store og komplekse utbyggingsoppgave med utvidelse av Oslo lufthavn, var ÅF også ansvarlige for å sikre at all IKT på flyplassen fungerte. Nye og gamle systemer ble koblet sammen, men først og fremst ble helt nye og moderne IKT-løsninger tatt i bruk.

En viktig del av en moderne flyplass

Prosjektet har hatt ansvar for å etablere all infrastruktur for IKT på Norges hovedflyplass, og sikre at denne fungerer. Prosjektet har inkludert utarbeidelse av IKT-strategi, IKT-plan, kravutarbeidelse, offentlig anskaffelse, leverandøroppfølging, testing og idriftsettelse.

ÅF har bistått med prosjektledere, tekniske prosjektledere, løsningsarkitekter, testledelse og IKT byggeledelse.
 

Her en oversikt over delprosjekter ÅF hadde ansvar for:  

  • Leveranseoppfølging og idriftsettelse av trådløst datanett for T2-prosjektet Leveranseoppføling og idriftsettelse for telefoni for T2-prosjektet 
  • Etablering av prosedyrer/rutiner for kartlegging, design og implementering av nettverks- og telefoniløsninger for samtlige leietakere og aktører i forbindelse med T2-prosjektet 
  • Leveranseoppfølging og idriftsettelse av monitor og storskjermer for trafikkinformasjon for T2-prosjektet 
  • Leveranseoppfølging og idriftsettelse av løsning for Digital Signage med tilhørende monitorer for reklame og dynamisk skilting  
  • Kravspesifikasjon, kontrahering, leveranseoppfølging og idriftsettelse av utstyr til sikkerhetskontroll med tilhørende løsning for automatisk bakkeretur til T2-prosjektet 
  • Leveranseoppfølging, testing og  idriftsettelse av løsninger for Selfservice bagdrop, innsjekk og boarding for T2-prosjektet 
  • Kravspesifisering, anskaffelse, leveranseoppfølging av styresystem for Connecting Norway/Domestic Transfer, samt bistand i forbindelse med etablering av rutiner, testing og idriftsettelse av løsningen 
  • Involvert i design av IKT løsninger til flexigates  
  • IKT grensesnitt mellom nytt og eksisterende bagasjesystem Tjenestetesting av alle flyplassens funksjoner i forbindelse med idriftsettelse