This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_iconComplex_1280x456px.jpg
Referanse

Icon Complex og Tjuvtitten tårn

Icon complex og Tjuvtitten tårn ligger vakkert til på Tjuvholmen, der byen strekker seg ut mot Oslofjorden. Stedet forener kunst, natur og urbanitet og huser Astrup Fearnley Museet som er en del av Tjuvholmen Icon Complex, tegnet av den verdenskjente arkitekten Renzo Piano.

Belysning av ikonisk takkonstruksjon

Den buede formen på glasstaket er et markant trekk ved bygget og strekker seg over kanalen mellom bygningene.

ÅF ble engasjert av Tjuvholmen Utvikling AS for å vurdere belysningsløsninger for den utvendige takflaten på Icon Complex, samt forslag fra Arup Lighting på dynamisk belysning av Tjuvtitten tårn. Arkitekt Renzo Piano ønsket å fremheve takkonstruksjonens form også i mørketiden, og vi utarbeidet en konkret løsning bestående av profesjonelle prosjektører montert på mast, samt en lysende stripe som markerer glasstakets ytterkant.

Projektørene benytter gobo med zoom-funksjon og klipplinser slik at kun takflaten blir belyst, og strølys og blending blir eliminert. Belysningen er utført med færrest mulig inngrep i arkitektur og omkringliggende landskap, og fremhever konstruksjonens form.

Icon Complex fremstår ved observasjon fra sentrum som et særpreget ikon med en tydelig identitet etter mørkets frembrudd, vel tilpasset den øvrige belysningen i området.