This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_Hurdalskole_1280x456px.jpg
Referanse

Hurdal skole og kultursenter

Hurdal skole er et resultat av Hurdal kommunes ønske om å slå sammen tre skoler i et nytt bygg, som i tillegg til skole skal fungere som bygdas storstue med forsamlingslokale og rom for flere kulturaktiviteter. Skolen ble nominert til Årets bygg i 2014.

Den nye skolen er en sammenslåing av barneskolene Kjerkekretsen og Strømmen, samt Hurdal ungdomsskole. Skolen rommer 1.til 10.klasse, med to klasser på hvert trinn og totalt nesten 400 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på to fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.

De to fløyene er knyttet sammen med hovedbygget via glasskorridorer. Hovedbygget inneholder administrasjon, spesialfag og kulturskole. Her er det også lagt kulturfunksjoner som skal kunne benyttes av bygdas innbyggere slik som folkebibliotek, auditorium/kinosal og aktivitetssal med scene.

Skolen er lagt inn i en skråning på tre nivåer med idrettshall på den nederste flaten, og forbinder skolearealene med eksisterende kommunalt idrettsområde i Hurdal. Idrettshallen er også en ny ressurs for idrettslagene i kommunen.

Arkitektkontoret vårt tegn_3 har vært ansvarlig for arkitektur og landskapsarkitektur i forbindelse med reguleringsplan og forprosjekt. ÅF har bistått med kompetanse innen akustikk og veiprosjektering.