This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_FAKTprogrammet_1280x456px.jpg
Referanse

Helse Nord IKT FAKT programmet

ÅF har bistått Helse Nord IKT med konseptutredning, planlegging og gjennomføring av et regionalt program for regionalisering og standardisering av IKT infrastruktur og utvikling av arkitekturfunksjonen

Helse Nord hadde igangsatt regionalisering og standardisering av tjenestene som tilbys regionens helseforetak. For å understøtte de store regionale prosjektene, var det behov for å få på plass en robust og fremtidsrettet IKT infrastruktur, strukturert tjenestekatalog på infrastrukturtjenester, bedre kvalitet og effektiv drift.

Felles arkitektur, konsolidering og teknologi i Helse Nord

For å oppnå regionens mål har Helse Nord IKT etablert FAKT-programmet. FAKT står for Felles Arkitektur, Konsolidering og Teknologi. Programmets mål er å bidra til økt effektivitet, å få bedre kvalitet og samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger i Helse Nord.

Standardisering av infrastruktur og fagsystemer

ÅF står sentralt i IKT-utvikling innenfor Helsesektoren i Norge, med lang erfaring og bred kompetanse innenfor helse og IKT. Et av de større IKT-prosjektene ÅF har bistått i er gjennomføring av FAKT programmet for Helse Nord IKT. ÅF har bistått med forskjellige roller i delprosjektene;

  • anskaffelse og etablering av regionalt datasenter
  • anskaffelse og etablering av sentralt kjøremiljø
  • utvikling av arkitekturfunksjonen
  • etablering av nytt sentralt stamnett
  • planlegging av migrering av fagsystemer