This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_FosenVind_1280x456px.jpg
Referanse

Fosen vind -    Europas største vindparkprosjekt på land

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Trøndelag har blant Europas beste vindressurser og utbyggingen vil prosjektet gjøre Trøndelag til et kraftsenter for fornybar energi og skape energi for generasjoner.

Seks store vindparker

Utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden, samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden med følgende omfang:

  • Storheia vindpark 288 MW – 80 turbiner
  • Roan vindpark 256 MW – 71 turbiner
  •  Hitra II 93 MW – 26 turbiner
  •  Kvenndalsfjellet 101 MW – 28 turbiner
  •  Harbaksfjellet 108 MW – 30 turbiner
  •  Geitfjellet 155 MW – 43 turbiner

Det bygges i tillegg tilsammen 241 km vei til vindparkene. 

Byggeledelse og HS-koordinator

ÅF har vært byggeledere og HS-koordinatorer i vindparkene til Fosen Vind/Statkraft.

Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift senest 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind.