This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_EdvardGriegsvei_1280x456px.jpg
Referanse

Kolbotn omsorgsboliger

Kolbotn omsorgsboliger er utført i massivtre med hyggelige omgivelser, god tomteutnyttelse og høye miljøambisjoner.

Bygningsmassen samler 72 omsorgsboliger, kontorer for hjemmetjenesten, dagsenter for eldre og spesialavdeling tilrettelagt for demente i en moderne bygning i tråd med byggherrens visjoner. AFRY (tidligere ÅF) og Gottlieb Paludan Architects har levert alt fra skisse- til detaljprosjekt.

Årets Helsebygg 2019

Prisen ble kåret på Nohrcons konferanse Fremtidens omsorgsbolig og sykehjem, torsdag 28. november. Dette skriver juryen om Kolbotn omsorgsboliger: "Korridorutformingen er noe utradisjonell og synes å kunne gi beboerne gode oppholdsarealer. Sammen med gjennomtenkt materialbruk, gir dette prosjektet et fint hjemlig preg. Fasaden er innbydende og ikke institusjonspreget. Gjennomgangsmuligheten i bygget er positivt og åpner huset opp for nærmiljøet."

Et bra sted å bo

Synlig massivtre skaper et hjemmekoselig preg. Det er fine uteområder og en egen takterrasse for beboerne og besøkende. Korridorene på hvert etasjeplan er utformet med møteplasser og romslighet som gir beboere mulighet å «gå tur» og møtes innendørs.

Et godt lydmiljø er en viktig faktor for velvære blant de boende. Derfor er detutviklet gode akustiske løsninger for omsorgsboligene på Kolbotn. Den akustiske prosjektering har i hovedsak fokusert på massivtre konstruksjoner med høy lydisolasjon, samt betongkjeller med kort avstand til tunnel med veitrafikk.

Lokalt møtested

Bygningen er tenkt å være et lokalt møtested og koblingen til nabolaget er viktig. Ved å skape en åpen passasje gjennom bygningen og trekke en lokal snarvei inn gjennom bygningsvolumet aktiviseres området i større grad. Det har også vært fokus på å lage gode utearealer, gangveier og møteplasser som folk får lyst til å bruke.

Passivhus-standard

Bygningen er prosjektert for å tilfredsstille passivhusstandard og det er det første bygget i Norge av sitt slag som oppføres med bæresystem i massivtre. Fasader i tre og en varierende bygningskropp gjør av bygningen får et eget uttrykk og karakter.