This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

DemenshagebyStorBanner.jpg
Referanse

Dronning Ingrids hage

Omsorgsbygg ønsker å skape en ny boform for personer med demens i Oslo. Sammen med Arkitema Architects og HENT skaper vi en hageby, som sikrer et godt og verdig liv for beboerne. De skal føle seg trygge i gjenkjennbare hjemlige rammer. Det blir den første demensbyen i Oslo og en av de første i Norge.

Ingeniørkompetanse

I dette prosjektet får vi benyttet hele bredden av ÅFs ingeniørkompetanse. Vi har lang erfaring med å levere kostnadseffektive og miljøvennlige sykehjem som er gode å bo og arbeide i.

Våre mål er at vi sammen skaper et gjenkjennelig sted med identitet og sanselighet og ikke en institusjon. De fysiske omgivelsene skal danne trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets brukere; - beboere, venner, pårørende, ansatte og nabolag.

Nye rammer

Konseptet vil legge til rette for økt livskvalitet ved at beboerne kan bruke sine individuelle ressurser, der de kan bevege seg fritt, i trygge rammer.

For ansatte er dette også en helt annen måte å arbeide med personer med demens. De blir en del av hverandres hverdag, de støtter og hjelper beboerne i deres daglige liv, og de gjør noe sammen.

Miljø

Det blir egenproduksjon av energi gjennom solcelleanlegg på taket, samt overvannshåndtering ved hjelp av flate sedumtak. Bygget skal BREEAM-sertifiseres.

Illustrasjoner: Arkitema Architects

Mer av samme emne

Vis mer