This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Dobbeltspor Vestfoldbanen-Farriseidet-Porsgrunn

Det er et gigant jernbaneprosjekt i Vestfold og Telemark. Vestfoldbanen har gjennomgått omfattende forbedringer med etablering av nytt dobbeltspor på strekningen Farriseidet-Porsgrunn.

Resultatet av InterCity-satsingener en moderne Vestfoldbane som gir de reisende et kraftig forbedret togtilbud. Dobbeltsporet er dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t på strekningen mellom Farriseidet og Telemark reduserer reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med ca. tyve minutter fra 34 til 12 minutter. På strekningen Skien-Oslo er reisetiden redusert med 27 minutter.

Gigantprosjekt i Vestfold og Telemark

Utbyggingen av dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn er et av de største jernbaneprosjektene i Norge. Den nye banen mellom Farriseidet og Porsgrunn er 22,5 km lang og går på tvers av dalstrøk, den krysser over dype daler og går igjennom høye fjell. Det meste av banen, ca. 15 km er lagt i syv tunneler som inngår i prosjektet.

Nord-Europas lengste fritt frambygg jernbanebru

ÅF har laget regulerings-, detalj- og byggeplan og har hatt oppfølging i byggetid på 8,8 km av ny Vestfoldbane. Dette inkluderer bl.a. syv jernbanebruer, ni jernbaneportaler og rømningsportaler samt viltkrysninger.

ÅF har bl.a. prosjektert Hallevannet og Paulertjønnbrua. Sistnevnte er på 343 meter og Hallevannet bru er Norges lengste fritt frambygg bru for jernbane på ca 430m og hovedspenn på 180m. Den er også Nord-Europas lengste fritt frambygg jernbanebru. Det betyr at man bygger ut i luften fra begge sider og så sammenføyes brua på midten. Begge bruene kan gå rett inn på en topp-ti liste for de største bruene som bygges i Norge.

Foto: Farriseidet Porsgrunn. Anne Mette Storvik / Bane NOR