This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_bodoRadhus_1280x456px.jpg
Referanse

Bodø Rådhus – et nytt og spennende signalbygg

Bodø sitt utvidede og fornyede rådhus skal forbinde byens nettverk, innbyggere og lokalsamfunn i et åpent og innbydende rådhus. Rådhuset skal være et bindeledd mellom gammel og ny arkitektur.

ÅF har ansvar for detaljprosjekteringen av nytt bygg og totalrehabilitering av eksisterende bygg innvendig i alle fag, med unntak av arkitektur og akustikk.

Nye Bodø rådhus oppføres innenfor kvartalet som er avgrenset til Kongens gate, Torvgata, Dronningensgate og Havnegata.

Nybygg og rehabilitering av verneverdige bygg

Eksisterende rådhusbygg og Norges bank beholdes uforandret på synlige flater, men totalrehabiliteres innvendig. I tillegg bygges det et nytt bygg i seks etasjer som fyller arealet der det gamle biblioteket lå, samt ytterligere areal som integrerer de verneverdige byggene til Norges bank og eksisterende rådhus i et nytt og samlet rådhus. Eksisterende bystyresal, formannskapssal og et møterom benevnt «Blåsalen» skal bevares mest mulig som opprinnelig i uttrykk, men skal oppgraderes teknisk. Rommene har bevaringskrav som skal ivaretas.

Byggetid er fra mars/april 2017 til april 2019, hvor kommunens administrasjon blir samlokalisert i et nytt og spennende signalbygg som gir en god arbeidsplass for de 400 som skal jobbe her.