This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_BlueSea_1280x456px.jpg
Referanse

Blue Sea Technology

Blue Sea Technology utvikler nytt notkonsept i messing. ÅF Engineering har gjennomført overslagsberegninger for å vurdere nødvendig oppdrift i flyteelementer og krefter i fortøyning.

I første omgang er messingnettnoten tenkt benyttet i et konvensjonelt flytende oppdrettsanlegg beliggende i beskyttet fjordmiljø. Etter gjennomførte overslagsberegninger ser man også at messingnettet kan benyttes som not på mer eksponerte lokasjoner med tøffere forhold og når andre konsepter benyttes som bærende konstruksjon.

En notpose i messing oppfører seg annerledes under hydrodynamisk belastning enn en tradisjonell notpose i nylon. Dette skaper behov for å tilpasse eksisterende løsninger. ÅF Engineering foretok beregninger hvor det ble gjort en vurdering av nødvendig oppdrift i flyteelementene, samt anslag for hvor store krefter som må tas opp i fortøyning grunnet drag kraft på messingnettnoten. Forstudien ÅF Engineering har gjennomført baserer seg på kvasi-statiske laster, og beregningene er utført i bruddgrensetilstand med NS9415:2009 som grunnlag.

Det ble i tillegg utarbeidet en illustrasjon med bruk av messingnettnoten i en egen studie.