This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Referanse

Saugbrugs Bioenergi AS

Nytt biogassanlegg for utnyttelse av KOF-holdig avløpsvann fra fiber- og papirproduksjon.

Norske Skog har startet opp produksjon av biogass fra sitt nye biogassanlegg på Saugbrugs i Halden. Det nye biogassanlegget har vært under bygging i  ett år. Vi har utført site management og montasjeledelse under byggeperioden. Biogassanlegget ligger i tilknytning til renseanlegget og utnytter KOF-holdig avløpsvann fra fiber- og papirproduksjon til fornybar energi. Investeringskostnaden er på 150 millioner kroner. Det nye biogassanlegget vil bidra med økonomiske fordeler ved ny inntektsstrøm fra biogass samt at rensegraden på utslippsvannet økes da KOF-innholdet i vannet reduseres.