This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Entra1280x456.jpg
Referanse

Aktivitetsbasert kontor hos Entra

ÅF har sammen med Entra gjennomført et helhetlig prosjekt med stor brukermedvirkning. Resultatet er økt trivsel, effektivitet og samhandling blant medarbeiderne i Entra.

Fra oppdragsgivers side var det en forutsetning at prosjektet inkluderte innovasjon, utvikling og nybrottsarbeid.

Vårt arkitektkontor tegn_3 gjennomførte fokusgrupper for medarbeidere og ledere som belyser muligheter og utfordringer innen ledelse, samhandling, kommunikasjon og måloppnåelse i forbindelse med aktivitetsbasert kontor. Leveransen er både et sone-, rom- og funksjonsprogram, samt et arbeidsplasskonsept.

*Kontorløsningen er skreddersydd for virksomheten og bygget på Entra sin visjon og verdier. Løsningen er prosjektert av Snøhetta.