This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_420kvModalenMongstad_1280x456px.jpg
Referanse

420 kV Modalen-Mongstad: Strømnett for framtida

Kraftnettet på Vestlandet må styrkes for å håndtere økt forbruk og produksjon, og behovet for mer strøm vil sannsynligvis øke i årene framover. Ny kraftledning fra Steinsland i Modalen via Matre til Mongstad vil bidra til å trygge kraftforsyningen til innbyggere, næringsliv og industri i regionen. Sammen med kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes vil den nye ledningen sikre kraftforsyninga.

BKK bygger kraftledningen fra Modalen til Mongstad som til sammen blir 56 km ledning og 171 master. ÅF bidrar med teknisk kontroll og dokumentasjon på prosjektet som er BKKs største linjeprosjekt.

Utfordrende høyde

Prosjektet går både i høyfjellet og i lavlandet. Med høyeste punkt på nesten 1200 moh er det utfordrende i forhold til topografi og lengde på sesongen. Det meste av transport foregår med helikopter.

Teknisk kontroll omfatter fundamentering, mastemontasje og strekkarbeider. Det kreves her spesialkompetanse for å utføre og dokumentere kontrollarbeidet.

ÅF har flere medarbeidere på prosjektet som bor og jobber på Matre, innerst i Masfjorden i Hordaland.

Kraftledningen er planlagt satt i drift i 2019.