This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

mainimage_420kvOrskog-Fardal_1280x456px.jpg
Referanse

420 kV Ørskog-Fardal: Landets største linjeprosjekt

Statnett har bygd en ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Midt-Norge har hatt et stort energiunderskudd i normal år, noe som betyr at det eksisterende nettet blir belastet hardere og faren for at feil oppstår blir høyere. Ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Fardal er landets største linjeprosjekt bestående av 297 km ledning, 800 master og seks nye transformasjonsstasjoner i Sogndal, Høyanger, Ålfoten, Ørsta og Sykkylven, samt utvidelse av eksisterende transformatorstasjon i Ørskog.

Byggeledelse, teknisk kontroll og SHA-oppfølging

ÅF har hatt byggeledelse og teknisk kontroll på prosjektet. Teknisk kontroll omfatter fundamentering, mastemontasje og strekkarbeider. Det kreves spesialkompetanse for å utføre og dokumentere kontrollarbeidet.

ÅF har også vært ansvarlig for SHA-rådgiving og praktisk oppfølging av sikkerhet i felt og sikret god samhandling i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven.

Totalt hadde ÅF Solid Engineering 17 medarbeidere på prosjektet stasjonert på Statsbyggs anleggskontor i Førde, Nordfjordeid og Sogndal.

Ørskog-Fardal ble satt i drift i desember 2016.