This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

420BalsfjordSkaidi1280x456.jpg
Referanse

420 kV Balsfjord-Skaidi

Sentralnettet i Norge inkluderer snart våre to nordligste fylker

ÅF har byggeledelse og teknisk kontroll på prosjektet. Teknisk kontroll omfatter fundamentering, mastemontasje og strekkarbeider. Det kreves spesialkompetanse for å utføre og dokumentere kontrollarbeidet.

ÅF er også ansvarlig for SHA-rådgiving og praktisk oppfølging av sikkerhet i felt og å sikre god samhandling i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven.

Totalt har ÅF Energy AS 10 medarbeidere på prosjektet stasjonert på anleggskontor i Nordkjosbotn, Sørkjosen og Alta. Det blir også etablert anleggskontor i Skaidi når arbeidene starter lengst nord på prosjektet.

De fleste av våre medarbeidere på prosjektet var også med på det fullførte prosjektet mellom Ofoten og Balsfjord.