This website uses cookies, you can always erase all cookies from this website.

Prosjektering

Setter preg på samfunnsutviklingen

ÅF jobber med hele bredden av landbaserte bygge- og infrastrukturprosjekter, fra lokale by- og anleggsprosjekter til små og store formålsbygg som sykehjem og nye Oslo lufthavn.

Våre ingeniører planlegger bygg, byer og infrastruktur og det vi er med på å skape har betydning for hvordan vi lever og bor i framtiden. Vi har et stort fagmiljø som samarbeider tett med ÅF-kollegaer og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser.

Leverer alt innen infrastruktur

I et marked hvor det satses stort på infrastruktur er vi opptatt av å skape bærekraftige løsninger som både er funksjonelle og effektive.

ÅF leverer planlegging, prosjektering og rådgiving innen byutvikling, samferdsel og annen infrastruktur. Vi har lang erfaring med å jobbe i samhandlingsmodeller og totalentrepriser samt med modellbasert prosjektering. Våre ingeniører er med på alt fra tidlig fase arbeid/planfase, detaljprosjektering til selve realiseringen av prosjektet. Alltid med høyt engasjement og fokus på kundens behov.

Nyskapende bygg

Det er stor aktivitet i bygge- og industribransjen i Norge i dag. Samtidig stilles det økende krav til effektivisering av bransjen. ÅF har erfaring og kompetanse innenfor alle byggingeniørfagene og den digitale byggeprosessen.

Våre ingeniører hjelper kundene våre med å oppnå de høyeste standardene for sikkerhet, holdbarhet, utforming og funksjon i alle typer bygg. Det aller viktigste med et byggeprosjekt er allikevel at vi skaper gode, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som gir merverdi for kunden og trivsel for brukerne.